Broederschap

Ontstaan

Diepgang

Symboliek

Inwijding

Vrouwen

Actueel

Aspecten

Wist u dat

Home

Vrijmetselarij is onder andere:

- een inwijdingsgenootschap

- een broederschap van mensen die elkaar als gelijk-waardig beschouwen

- een methode om tot dieper inzicht te komen in zichzelf als mens en de relatie met de ander

- een verbindende factor tussen mensen die elkaar anders niet ontmoet zouden hebben

- een systeem van waarden en gebruiken die kunnen leiden tot tolerantie, begrip en harmonie.

Van de organisatie Vrijmetselarij voor Vrouwen Nederland (VmV) is De Waterspiegel de eerste loge en werkt in Gouda, de tweede loge, Alchemilla, werkt in Assen. Er zijn werkgroepen gestart in Leiden en in Alkmaar.

In verband met de situatie door het coronavirus, zijn er al enige tijd geen activiteiten voor belangstellenden geweest. Maar intern blijven we elkaar ontmoeten, bijvoorbeeld met zoom, skype, teams of andere manieren creatieve manieren. En ook voor belangstellenden kunnen we wat digitaals organiseren. Loge Alchemilla doet dat op 5 november. Wie wil deelnemen kan zich melden bij wg.assen@vmvnl.nl

Misschien is dit een goede tijd om ons te bezinnen op onze wereld. En op onszelf, de mens daarin. Wij leden van Loge De Waterspiegel zien nu dat het wateroppervlak stil wordt. Kijk in die spiegel. Beschouw en ontdek...

 

NB: in 2021 komt er een nieuwe website en nieuwe mailadressen. Deze site blijft voorlopig ook nog in de lucht.

=========

Contact met ons krijgt u via info@vmvnl.nl