Broederschap

Ontstaan

Diepgang

Symboliek

Inwijding

Vrouwen

Actueel

Aspecten

Wist u dat

Home

Vrijmetselarij is:

- een inwijdingsgenootschap

- een broederschap van mensen die elkaar als gelijk-waardig beschouwen

- een methode om tot dieper inzicht te komen in zichzelf als mens en de relatie met de ander

- een verbindende factor tussen mensen die elkaar anders niet ontmoet zouden hebben

- een systeem van waarden en gebruiken die kunnen leiden tot tolerantie, begrip en harmonie.

In Europese landen zijn ruim 20.000 vrouwen die op eigen wijze de vrijmetselarij beoefenen, net zoals miljoenen andere mensen over de hele wereld dat op hun wijze doen.

De organisatie Vrijmetselarij voor Vrouwen Nederland (VmV) behoort daar sinds 2014 ook toe.

Loge De Waterspiegel
is de eerste vrijmetselaarsloge voor vrouwen in Nederland onder VmV.
Er is een werkgroep in Assen die tot doel heeft een loge aldaar te stichten.

Een vrijmetselaar werkt aan zichzelf, aan zijn relatie met anderen en naar vermogen aan een betere samenleving.
De loge biedt daarvoor een werkplaats, een oefenplek. Daar houden we elkaar een spiegel voor, een prikkel om zowel naar de ander als naar zichzelf te kijken. In die beslotenheid is er vertrouwen en vertrouwelijkheid. Vrijmetselarij betekent verbondenheid en broederschap. Die verbinding vindt uitdrukking in de beleving van rituelen, die boven het persoonlijke uitgaan.

De Waterspiegel:

Als het water stil is en je buigt je voorover,
dan zie je de hemel en het oppervlak van het water
en daaronder, in de diepte, de bodem, de aarde.
Als het in je innerlijk stil is,
dan zie je alles als een groot geheel,
waar je deel van uitmaakt.
Zo zal Loge De Waterspiegel soms (be-)spiegelend zijn,
maar vaak ook bewegend, stromend en fris.

=========

Zie de pagina Actueel of ons info-mailadres voor meer informatie.

Contact met ons krijgt u via info@vmvnl.nl