Broederschap

Ontstaan

Diepgang

Symboliek

Inwijding

Vrouwen

Actueel

Aspecten

Wist u dat

Home

 

Diepgang

Voor wie dieper wil doordenken, onderzoeken en in gesprek gaan, is de Vrijmetselarij een onuitputtelijke bron van rijkdom. In de meer dan 300 jaar van haar bestaan is er veel vergaard. Niets daarvan is verplichte kost, niets daarvan hoeft als ‘de waarheid’  te worden opgevat.
Dat is trouwens in de Vrijmetselarij per definitie het geval. Het opleggen of verkondigen van dogma’s of een leer ligt niet in de aard van mensen die wel zoeken naar ‘waarheid’, maar nooit zullen beweren dat ze die definitief gevonden hebben.
Het zoeken zelf is waar het om gaat, net zoals het er bij de levensreis niet om gaat aan het eindpunt te komen, maar om het reizen zelf.

 

Bijeenkomsten
De Vrijmetselarij kent verschillende soorten bijeenkomsten. De belangrijkste zijn de rituele bijeenkomsten, zoals inwijdingen. Daarnaast zijn er ook zogenaamde comparities, waarop een lid een voordracht houdt en daarna een gesprek op gang komt.
Bij bijeenkomsten geldt dat diepgang bereikt kan worden als de aanwezigen daar zelf aan meewerken. Diepgang is niet het werk van de eenling.

De onderwerpen die aan bod komen kunnen enorm verschillen. Wat een lid naar voren brengt, hangt af van wat haar op dat moment bezig houdt, welke interesses zij heeft of welke vragen zij zou willen stellen. Wel is het altijd de bedoeling dat niet alleen de spreker maar ook de anderen er 'rijker' van zouden kunnen worden, iets leren, meer inzicht of begrip opbouwen. Dat gebeurt dan vooral in de nabespreking.

Het spreekt vanzelf dat er ook vergaderd moet worden; elke Vrijmetselaarsloge is immers ook een gewone vereniging.
En dan is er ook gezelligheid, het ongedwongen samenzijn.