Broederschap

Ontstaan

Diepgang

Symboliek

Inwijding

Vrouwen

Actueel

Aspecten

Wist u dat

Home

Aspecten van de Vrijmetselarij

Niet iedereen houdt van voetbal, van kamperen of van sudoku’s oplossen. De Vrijmetselarij zal niet iedereen aanspreken. En dan nog zullen Vrijmetselaren niet allemaal het zelfde antwoord geven op de vraag waarom zij er lid van zijn.

De aspecten die het meest opvallen zouden in drie categorieën kunnen worden ingedeeld. In ieders leven kunnen die aspecten van wisselende betekenis zijn. Voor het aanleggen van een zakelijk netwerk of het vinden van een recept voor geluk is de Vrijmetselarij niet de aangewezen weg.

Het psychologische aspect gaat over het leren kennen en ontplooien van zichzelf.

Het sociale aspect spreekt aan in de broederschap, in de wens om iets voor medemens en wereld te doen en zeker ook de onderlinge band en gezelligheid.

Het spirituele/religieuze aspect heeft te maken met dieperliggende lagen, zinvragen bijvoorbeeld en gevoel voor wat de mens te boven gaat.

Het psychologische aspect is te vinden in het ‘Ken uzelve’. Het is een oude spreuk, die volgens de overlevering stond bij de ingang van de tempel van Apollo, de tempel waar het orakel van Delphi thuis was. Zichzelf leren kennen en nooit ophouden aan zichzelf te werken, dat is een kenmerk van de Vrijmetselaar. Het sociale aspect speelt een rol in de loge, waar mensen die elkaar misschien nooit tegengekomen zouden zijn, met elkaar werken en elkaar respecteren en waarderen om wie ze zijn. Dit werkt verder door in gedrag en houding, ook buiten de loge. Het religieuze/spirituele komt naar voren in de rituele bijeenkomsten. De ervaring dat ‘samenklank’ meer is dan een verzameling losse individuen kent iedere Vrijmetselaar. Het ritueel schept daartoe de inspirerende setting.