Broederschap

Ontstaan

Diepgang

Symboliek

Inwijding

Vrouwen

Actueel

Aspecten

Wist u dat

Home

 

Herkenbaar

Gereedschappen die nodig zijn om een ontwerp te maken voor een bouwwerk zijn onder andere de passer en de winkelhaak.  Die zijn, in elkaar gelegd, inmiddels het herkenningsteken van de Vrijmetselarij.

Symboliek van het bouwen

De Vrijmetselaar ziet de menselijke samenleving als een bouwwerk dat nog niet voltooid is. Ieder mens maakt daar deel van uit en moet zijn of haar steen(tje) bijdragen. De kunst is om die steen zo aan te leveren dat die past in het geheel. Zo gezien bestaat de samenleving uit levende bouwstenen in een enorm bouwwerk, dat zich uitstrekt tot in alle hoeken van de aarde en alle tijdperken.

Zelfkennis

Ieder mens is, als bouwsteen, even belangrijk en dus moet die bouwsteen zo goed mogelijk worden aangeleverd. Zichzelf leren kennen is een voorwaarde om in de samenleving te kunnen functioneren. Een Vrijmetselaar zal dan ook continu aan zichzelf werken, zichzelf willen verbeteren, ontwikkelen, ontplooien. Symbolisch gezien werkt hij of zij dus aan het perfectioneren van zijn of haar steen.

Samen

Aan een bouwwerk ligt een plan ten grondslag. Dat bouwplan is ons gegeven. Iedereen zal binnen dat plan moeten samenwerken om het bouwwerk tot een goed en sterk geheel te maken. Een loge – plaatselijke vereniging – zou kunnen worden gezien als een werkplaats, een oefenplaats.