Broederschap

Ontstaan

Diepgang

Symboliek

Inwijding

Vrouwen

Actueel

Aspecten

Wist u dat

Home

Ontstaan

Steeds weer duiken er nieuwe theorieën op over het ontstaan van de Vrijmetselarij of worden oude weer opgehaald. Er is ongetwijfeld een verband met het bouwen van kathedralen in de middeleeuwen. De symboliek die in deze prachtige bouwwerken is gebruikt, spreekt nog steeds aan, voor wie zich daarin verdiept.

Wat we wel zeker weten is dat de Verlichting de Vrijmetselarij zoals we die nu kennen, tot bloei heeft gebracht. De zeventiende eeuw is de periode van de Rede, het intellectuele verstand. Niet wat autoriteiten verkondigden, hoeft de waarheid te zijn. Zelf redelijk nadenken en het bedrijven van wetenschap maakten het mogelijk tot eigen, nieuwe opvattingen te komen en ontdekkingen te doen over de ons omringende wereld.
Het spreekt vanzelf dat het instituut Kerk daarin geen leidende rol diende te spelen. De opvatting dat de geestelijkheid de wijsheid in pacht zou hebben, past niet bij het zelfstandig denken en het bestuderen van de wereld. Dat houdt echter niet in dat geloof in een Opperwezen daarmee in tegenspraak zou zijn, in tegendeel. Er werd echter meer vrijheid opgeëist voor de eigen interpretatie daarvan.

Inmiddels is de Vrijmetselarij in ieder geval meer dan 300 jaar oud. Vrijmetselaren waren en zijn mensen die wars zijn van opgelegde dogma’s. Daar is niets aan veranderd.

Vrijmetselaren zien het als hun opdracht om te blijven zoeken naar waarheid, waarheden of misschien wel waarachtigheid. Want uiteindelijk gaat het om het zoeken, wie denkt gevonden te hebben is nog niet klaar met zoeken...