Broederschap

Ontstaan

Diepgang

Symboliek

Inwijding

Vrouwen

Actueel

Aspecten

Wist u dat

Home

 

Leerling, Gezel en Meester

Wie lid wordt van de Vrijmetselarij komt door middel van een inwijding binnen als Leerling. Ongeveer een jaar wordt besteed aan het leren werken met de symbolische gereedschappen, aan het leren kennen van zichzelf.
Als Gezel gaat de Vrijmetselaar de wereld in en laat zien wat zijn of haar opdracht is, namelijk de medemens tot steun te zijn.
Na ongeveer twee jaar is de tijd gekomen om als Meester zijn of haar kennis in dienst te stellen van het geheel en verantwoordelijkheden op zich te nemen.

De cyclus is compleet. Het is een cyclus die niet eindigt maar in zichzelf terugkeert, net zoals geen mens ooit klaar is met leren over zichzelf, over de ander en met het naderen van wat wij in werkelijkheid nooit helemaal zullen kennen of bereiken.

 

Inwijding

Ingewijd worden betekent iets ervaren, een geheim gaan begrijpen, een vaardigheid leren. De inwijding in de Vrijmetselarij is een symbolische weergave van uw levensweg, waarin u steeds weer dingen leert zien die eerst nog duister voor u waren. De inwijding wordt ook wel aangeduid als: de zoektocht naar het (symbolische) licht.

De sfeer waarin dit gebeurt leidt weg van de dagelijkse bezigheden en gedachten en tilt de deelnemers aan dat heilig spel voor even op een hoger plan. Eronder ligt geen leer of dogma. Symboliek geeft ruimte maar tegelijk ordening.
Ieder mens is anders. Het ritueel van de inwijding zorgt voor een eigen beleving, die alleen de uwe is. Daarom is het niet mogelijk tevoren te vertellen wat voor ervaring een inwijding is.
Dat is uw geheim, op het moment zelf. Het belangrijkste en eigenlijk enige geheim van de Vrijmetselarij.