Broederschap

Ontstaan

Diepgang

Symboliek

Inwijding

Vrouwen

Actueel

Aspecten

Wist u dat

Home

Loge De Waterspiegel in Gouda heet u welkom op deze site.

Vrijmetselaar zijn is werken aan jezelf

en daarmee aan een betere wereld

Werken aan jezelf betekent werken aan zelfkennis, bewustwording, ontplooiing. Dat doe je door middel van bezinning, door vrij en zelfstandig denken, door zoeken en onderzoeken.

Werken aan een betere wereld begint bij jezelf. Het is een levenshouding. Zoek de ontmoeting op met de ander, met aandacht, gelijkwaardig. Wees integer en open. Laat je betrokkenheid bij samenleving, natuur en wereld zien.

De loge biedt daarvoor een werkplaats, een oefenplek. In die beslotenheid is er vertrouwen en vertrouwelijkheid. Vrijmetselarij betekent verbondenheid en broederschap.

Loge De Waterspiegel is de eerste vrijmetselaarsloge voor vrouwen in Nederland. In een loge alleen voor vrouwen wij kunnen elkaar het beste inspireren en stimuleren. Daarnaast waarderen wij contacten met andere vrijmetselaren, mannen en vrouwen, in binnen- en buitenland.

Zaterdag 9 september 2017: Dag van de Vrijmetselarij - open huis in het logegebouw! Zie Actueel voor meer info.

Contact met ons krijgt u via info@vmvnl.nl