Broederschap

Ontstaan

Diepgang

Symboliek

Inwijding

Vrouwen

Actueel

Aspecten

Wist u dat

Home

 

Wist u dat…

...de vrijmetselarij al vanaf het begin in de 18e eeuw democratisch georganiseerd was en niet volgens erflijnen of benoeming van hogerhand?

De Voorzittend Meester van de loge en de Grootmeester van de Grootloge worden uit de leden gekozen. In principe kan ieder die status krijgen, maar het sprak in die tijd vanzelf dat personen die in de maatschappij aanzien genoten, meer in aanmerking kwamen voor dergelijke leidende posten. Ook was er toen geen sprake van een wettelijke zittingstermijn, zoals dat nu in statuten vastligt.

Een Voorzittend Meester heet zo, omdat hij Meester is en voor een periode de loge dient als voorzitter, een primus inter pares - eerste onder gelijken. Er wordt wel degelijk leidinggeven van hem of haar verwacht, maar dat is tijdelijk. Na de vastgestelde zittingstermijn van meestal twee of drie jaar kan een voorzitter gewoonlijk maar een keer herkozen worden.

Dat betekent dat steeds weer een andere Meester aan de leiding zal komen. Een goed principe om variatie en inspraak te waarborgen.