Broederschap

Ontstaan

Diepgang

Symboliek

Inwijding

Vrouwen

Actueel

Aspecten

Wist u dat

Home

 

Wist u dat…

 

de schrijver en dichter Lessing een overtuigd Vrijmetselaar was?

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) geldt als de eerste Duitse schrijver uit de Verlichting.

De Verlichting is de periode waarin een basis werd gelegd voor de Westerse cultuur zoals we die nu kennen. Niet dogma's maar het verstand, de rede, ging het denken steeds meer bepalen. Wetenschap en filosofie kwamen op.

Voor Lessing betekende dit niet dat godsdienst niet van betekenis kon zijn, maar wel dat hij fanatisme en onverdraagzaamheid bestreed. Ook kon hij het eens zijn met het idee dat de Bijbel niet letterlijk moest worden opgevat, maar als een boek met morele boodschappen.

Zijn bekendste werk is het toneelstuk Nathan der Weise. Dat speelt in de tijd van de kruistochten. Hierin ontdekken een Christen, een Jood en een Moslim, dat hun respectievelijke godsdiensten niet zo verschillen als zij dachten. Het ware geloof moet niets anders zijn dan mensenliefde, is de boodschap.

 

Het thema is ook nu zeer actueel.

We kunnen er de opdracht van de Vrijmetselaar in herkennen, om te zoeken naar wat mensen verbindt en weg te nemen wat hen gescheiden houdt.