Broederschap

Ontstaan

Diepgang

Symboliek

Inwijding

Vrouwen

Actueel

Aspecten

Wist u dat

Home

 

Een vrijmetselaar werkt aan zichzelf, aan zijn relatie met anderen en naar vermogen aan een betere samenleving.

De loge biedt daarvoor een werkplaats, een oefenplek. Daar houden we elkaar een spiegel voor, een prikkel om zowel naar de ander als naar zichzelf te kijken. In die beslotenheid is er vertrouwen en vertrouwelijkheid.

Vrijmetselarij betekent verbondenheid en broederschap.

Die verbinding vindt uitdrukking in de beleving van rituelen, die boven het persoonlijke uitgaan.

Loge De Waterspiegel is de eerste vrijmetselaarsloge voor vrouwen in Nederland, opgericht in 2015 in Gouda.

Sinds maart 2018 is er een werkgroep opgericht in Assen, die tot doel heeft een zusterloge aldaar te stichten.

++++++++

 

Zie de pagina Actueel of ons info-mailadres voor meer informatie.

Contact met ons krijgt u via info@vmvnl.nl